A falu leнrбsa:

Jamnнk falu az Iglу (Spiљskб Novб Ves 10km) - Kassa (Koљice 70km) 536-os szбmъ fхъtvonalon talбlhatу meg, amely keresztezi az E50-es Poprad (30km) - Lхcse (Levoиa 16km) - Eperjes (Preљov 50km) ъtvonalat. A legkцzelebbi vasъtбllomбs Iglуn (Spiљskб Novб Ves 10km) van. Repыlхterek Poprбdon (32km) йs Kassбn (Koљice 75km) talбlhatуk. A falu kitыnх fekvйse lehetхvй teszi a termйszeti szйpsйgek, tцrtйnelmi emlйkmыvek, hхfьrdхk йs tйlen a sнkцzpontok megkцzelнtйsйt - lбsd a tйrkйpen.
A penziу a falu csendes rйszйben talбlhatу meg - vak utca, 200 m-rel a helybeli bevбsбrlуkцzponttуl, kocsmбtуl, trafiktуl, buszmegбllуtуl йs 400m-rel tovбbb a helybeli restaurбciуtуl - pizzйriбtуl. Kцzelйben sportkцzpont van amely a nyбri sportokra van alkalmazva. A teniszpбlya mыfыvel van ellбtva.
A helysйgnek kb. 1000 lakosa van, nagyon jуl karban van tartva, tiszta, biztonsбgos йs цrьl az Цnцk lбtogatбsбra.Penzión Farkys, Jamník 243 053 22, Slovenská republika. mobil: 00421-907-267 148, 00421-907-469 519, e-mail: farkys243@gmail.com
2007 Š klerik